För dig som saknar arbete
eller vill byta yrkesinriktning

Coachning

Coachning hos Pernilla Rise i Malmö ger personlig utveckling

Jag har lång erfarenhet av att stötta och coacha arbetssökande och sjukskrivna att återfå självförtroende och motivation, att tillsammans kartlägga styrkor och kompetenser och ta reda på vad man kan och vill och vilka förutsättningar man har för arbete. Tillsammans hittar vi din nya ingång till ett nytt, för dig anpassat och lämpligt, arbete.

Jag har också möjlighet att hitta matchande praktikplatser eller arbetsträningsplatser, om det är där du ska börja din återgång till arbetsmarknaden.