Depression

Depression

Vid depression kan samtalsterapi och KBT hjälpa. Pernilla Rise, terapeut i Malmö.

En person som är deprimerad ser det mesta genom ”svarta” glasögon. Det betyder att det mesta är negativt och man minns mest sådant som har varit svårt eller jobbigt. Typiska symtom på depression är att man just känner sig nedstämd, har mycket negativa tankar om sig själv, man har ofta svårt att koncentrera sig och minnesstörningar är vanliga. Man känner sig hjälplös och hopplös, och man upplever ofta att man har tappat kontrollen och saknar framtidstro. Den som är deprimerad isolerar sig ofta från omvärlden och är passiv.

Inom KBT hjälper vi dig med att kartlägga och analysera dina tankar och bedöma rimligheten i dem.

Vi ger dig sedan alternativa sätt att tänka som ger dig ett annat perspektiv att se på dig själv och din situation.

Vi jobbar också för att du ska bli mer aktiv, dvs att du ska återta sådant som du tidigare gjorde och tyckte om. En person som är deprimerad känner inte för att göra någonting, men genom att fortsätta att isolera sig och bli passiv, gör att depressionen förvärras. Det är därför viktigt att börja göra någonting och sedan utvärdera det, tillsammans med din terapeut.

Genom att gå från av vara passiv och isolerad till att gradvis återfå balans och aktivitet är målet med behandlingen.

En kombinationsbehandling vid depression är ofta den mest framgångsrika metoden, dvs både antidepressiv medicinering och terapi.