Stöd efter behandlingen

Återfallsprevention och hjälp efter behandling hos Pernilla Rise Malmö

Återfallsprevention går ut på att man tillsammans reflekterar över terapin, vad har varit till hjälp och vad har man lärt sig.

Tillsammans analyserar vi terapin och skriver ner olika verktyg/metoder som har varit till hjälp. På så vis bibehåller du din kunskap även efter terapin.