Syfte och mål

Syfte och mål med behandlingen

Kognitiv beteendeterapi går ut på att analysera och reflektera över hur du tänker (kognitioner), vad du gör i olika situationer (beter dig) samt vad detta får för konsekvenser för dig.

Målet med behandlingen är; 

  • Att hjälpa dig till en djupare förståelse över hur tankar, beteenden och känslor samspelar med varandra och vilka konsekvenser det leder till.
  • Att hjälpa dig att hitta strategier att klara av olika (problem) situationer.
  • Att hjälpa dig att ifrågasätta och förändra dina tankar så de blir mindre begränsande och mer självutvecklande.
  • Att hjälpa dig att hitta alternativa sätt att förhålla sig till dina tankar och beteenden.
  • Att du får tillgång till dina styrkor och inneboende resurser.

Hur går behandlingen till

Om du bestämmer dig för att prova denna behandlingsform träffas du och jag regelbundet, allt från 1-20 gånger.
Hur många gånger som behövs beror på dina problem. Du förbinder dig inte till ett visst antal gånger, utan får en rekommendation efter att vi har träffats och jag gjort en första bedömning.

De första träffarna handlar om att jag får en bild av dig och det som du önskar hjälp med, dvs dina problem.

Dina problem formuleras om till mätbara mål – dvs hur du önskar ha det.

Genom hela terapin för du återkommande möjlighet att reflektera över hur du gör och beter dig, som ger dig en ökad kunskap och insikt om dig själv.
Det är först när vi har insikt och förståelse för varför vi gör eller tänker på ett sätt, som vi kan vi förändra det.

Under rubriken Vad står de olika tillstånden för och vilken hjälp kan jag få, kan du läsa mer om vad det innebär tex att ha ångest, och hur KBT kan hjälpa dig att hantera det.

Jag arbetar resultatinriktat och strukturerat. KBT är en aktiv terapiform, där vi inte bara pratar om dina problem utan också gör saker för att bearbeta dem, vi tränar på nya sätt att förhålla oss till dina tankar och handlingar.

Vad står de olika tillstånden för och vilken hjälp kan jag få?

Här kan du läsa om olika tillstånd/symtom och hur KBT kan hjälpa dig.