Livet är fullt av påfrestningar och utmaningar.
Ibland kommer vi in i en negativ spiral,
KBT eller coachning kan hjälpa dig.

Om du känner igen dig i någon av formuleringarna nedan,

kan KBT som terapiform vara en metod som kan hjälpa dig:

  • Känner du dig nedstämd eller oroar du dig mycket?
  • Har du återkommande negativa tankar om dig själv och/eller om andra?
  • Brukar du agera på ett sätt som du i efterhand ångrar, eller som skapar problem?
  • Upplever du det svårt att hantera och reglera dina känslor?,
  • Upplever du att du har dåligt självförtroende?
  • Upplever du att du undviker mycket i livet pga av rädsla eller oro?
  • Behöver du hjälp att hantera stress och få en bättre balans i livet?


Ovan är en beskrivning av olika symtom/tillstånd som man inom kognitiv beteendeterapi är mycket framgångsrik på att behandla och som har stort vetenskapligt stöd.
 


Tillstånden ovan beskriver bla depression, ångest, våra tankemönster, hur vi beter oss, hur vi hanterar vårt känsloliv samt olika stressrelaterade symtom.

KBT-terapi hos Pernilla Rise i Malmö

Inom kognitiv beteendeterapi (KBT) är man mycket framgångsrik på att behandla olika symtom och tillstånd och har stort vetenskapligt stöd.

Coachning hos Pernilla Rise, terapeut i Malmö

Är du arbetssökande eller sjukskriven och behöver stöd och vägledning att komma tillbaka till arbetsmarknaden, kan du kontakta mig för coachande samtal.

Jag arbetar som samordnare och konsult inom coachning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt KBT för företag, myndigheter och privatpersoner.

 

Min största drivkraft och belöning i arbetet är att se människor utvecklas, få nya insikter och våga tro på sig själva och sin förmåga.

Pernilla Rise, KBT-terapeut och coach i Malmö